Naša firma, Hirschler Glas Kft., sa zaoberá výrobnou činnosťou v automobilovom priemysle, ktorý je kľúčovým segmentom maďarského priemyslu. Podnik je od svojho založenia až dodnes rodinnou firmou. Jadrom našej činnosti je rodinná profesia, sklárstvo, ktorej triky sa u nás dedia z generácie na generáciu.
Firma sa od roku 1899 venuje spracovaniu skla a zrkadiel.

Od roku 1970 vyrábame výhradne spätné zrkadlá, predovšetkým pre úžitkové vozidlá, pracovné stroje, motocykle a menší podiel produkcie tvoria zrkadlá pre osobné automobily.

Okrem výroby samotných zrkadiel sú čoraz žiadanejšie kompletné spätné zrkadlá v liatych plastových rámoch. Neustále sa snažíme, aby bola naša produkcia efektívnejšia a zároveň šetrná k životnému prostrediu, pričom stále rozširujeme náš sortiment, partnerskú sieť a trhy.
Väčšina našich výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky primárnych alebo sekundárnych trhov, sú dodávané na európske trh. Naši kľúčoví zákazníci sú lídrami na domácom aj zahraničnom trhu v oblasti výroby vozidiel, sú to hlavne firmy z Veľkej Británie, Talianska, Belgicka, Švédska, Nemecka, Holandska a Maďarska, ktoré – podobne ako naši potenciálni noví obchodní partneri – pravidelne vykonávajú zákaznícka audity v našej spoločnosti. Už viac ako dvadsať rokov máme strategickú spoluprácu so sklárňami Guardian v Orosháze, ktoré vyrábajú ploché sklenené tabule slúžiace ako surovina na výrobu zrkadiel. Okruh našich zákazníkov sa neustále rozširuje; nedávnym významným úspechom bolo, že sme boli zaradení medzi zasielateľov vzoriek u jedného z najväčších dodávateľov spätných zrkadiel na svete, ktorý má svoje výrobné aktivity aj v Maďarsku a je dodávateľom pre medzinárodných i domácich výrobcov automobilov.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2009 a špeciálnej normy pre automobilový priemysel MSZ ISO/TS 16949:2010, čo potvrdzujú výsledky ročných kontrolných auditov.

Ako pracujeme:
Naša rodinná firma, Hirschler Glas Kft. je jedinou v Maďarsku, ktorá mimo výroby sklenených tabúľ, slúžiacich ako surovina pre výrobu zrkadiel, vykonáva „na domácej pôde“ každý pracovný proces potrebný pre produkciu hotových spätných zrkadiel. Jedným zo základných pilierov kvality našej práce je používanie strojov využívajúcich najnovšie technológie. Kvalitatívne požiadavky, úzke tolerancie a jedinečné parametre, typické pre výrobu automobilových dielov, si vyžadujú používanie precíznych, vysoko presných strojov na rezanie skla – k tomu nám pomáhajú robotické technológie a CNC riadenie.

Opracovanie sklenenej tabule v našom závode začína ohýbaním v peci, ktorú sme sami postavili. Ohnuté sklenené tabule sú opatrené technológiou katódového rozprašovania. Pre túto činnosť budujeme vlastne zariadenie, ktoré je oproti doteraz používanému účinnejšie, má nižšiu spotrebu energie, je produktívnejšie a jeho uvedením do prevádzky nám môže otvoriť nové obchodné príležitosti.

Technický vývoj, ktorého cieľom je udržiavať krok s technologickými požiadavkami súčasnej doby, ochrana životného prostredia a energetická účinnosť, prebieha v tomto duchu. Vo firme Hirschler Glas sa recykluje sklo, zrkadlové črepiny, kovový aj plastový odpad. Na zmäkčovanie vody sa používajú kartuše s iónomeničovou živicou, ktorých regenerácia nevyžaduje hydroxid sodný alebo chlorovodík, čím sa zabráni vzniku chemických havárií. Ďalším krokom vedúcim k zníženiu záťaže na životné prostredie v súvislosti s našou činnosťou bude nahradenie náterovej vrstvy na báze uhľovodíkových derivátov za náter na báze vody, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Inováciám často najviac pomáhajú tradície a skúsenosti. Vzhľadom k tomu, že technológie a riešenia, ktoré používame, sú neobvyklé, venujeme osobitnú pozornosť udržaniu skúsených profesionálov. Pravidelne sa zúčastňujeme inovačných projektov a výberových konaní. Naša nedávna inovácia, antireflexné sklo, vyvinuté v spolupráci so sklárňou Guardian Orosháza, výrazne znižuje energetickú náročnosť akéhokoľvek osvetľovacieho zariadenia, v porovnaní s konvenčnými sklami. Týmto možno dosiahnuť veľké úspory energie vynakladanej na osvetlenie priemyselných zariadení a v oblasti verejného osvetlenia.

Judit Hirschler výkonná riaditeľka