História podniku – minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Sklo sa dostalo do histórie rodiny Hirschlerovcov koncom 80-tych rokov 19. storočia. Prvú firmu zaoberajúcu sa výrobou skla založil Rezső Hirschler v roku 1899.
Firma sa špecializovala na architektonické zasklievanie.

Keď sa po roku 1970 motorové vozidlá stali čoraz populárnejšie, stala sa výroba spätných zrkadiel najdôležitejším článkom činnosti spoločnosti, čo pre ňu znamenalo aj významný rozvoj.
Za súčasného zachovania tradícií sa toto remeslo a jeho triky šírili z generácie na generáciu, takže skúsenosti získané v sklárskom priemysle sa neustále rozširovali.

V roku 1988 som po prvýkrát od svojho otca prevzala vedenie firmy, na štyri roky a neskôr, v roku 2006, definitívne. Od tej doby sme zaviedli nové výrobné technológie, ako je používanie robotiky a CNC zariadení, zatiaľ čo priebežne aj naďalej rozvíjame a rozširujeme našu partnerskú sieť, trhy a pracujeme na spoločných inovačných projektoch s nadnárodnými spoločnosťami, s ktorými sme sa zamerali aj na nové oblasti, akou je napríklad na svetelná technika.